Naši partneri

Pri našej práci sa aktívne zapájame do spolupráce s našimi partnermi:

Naša spoločnosť sa podieľala ako riešiteľ resp. spoluriešiteľ v spolupráci s našimi partnermi na riešení viac ako 200 úloh pre domácich či zahraničných klientov.