Služby

Ponuka našich služieb

Sieťové výpočty a analýzy

Ponúkame vysokoodborné výpočty a analýzy chodov elektroenergetických sústav, výpočty skratových pomerov, overovanie kvality elektrickej energie.


Analýza údržby elektroenergetických zariadení

Do našej ponuky zaraďujeme aj systém údržby elektroenergetických zariadení.


Dátová analytika

Dátová analytika, ako súčasť dátovej vedy, je fundamentálnou súčasťou modernej práce s dátami.
Spoločnosť Gridman ponúka v tomto smere nezameniteľné služby.


Elektrické merania

Od merania základných elektrických veličín až po meranie uzemňovacích a bleskozvodných sústav. Na Gridmana sa môžete spoľahnúť.


Vzdelávacia činnosť

Ponúkame tvorbu výučbových materiálov, prednáškové cykly, semináre a školenia podľa požiadaviek zákazníka.