Ponuka našich služieb

Sieťové výpočty

Ponúkame vysokoodborné výpočty a analýzy chodov elektroenergetických sústav, výpočty skratových pomerov, overovanie kvality elektrickej energie.

Dátová analytika

Do našej ponuky zaraďujeme aj systém údržby elektroenergetických zariadení.

Elektrické merania

Od merania základných elektrických veličín až po meranie uzemňovacích a bleskozvodných sústav. Na Gridmana sa môžete spoľahnúť.

Analýza údržby elektroenergetických zariadení

Do našej ponuky zaraďujeme aj systém údržby elektroenergetických zariadení.

Vzdelávacia činnosť

Ponúkame tvorbu výučbových materiálov, prednáškové cykly, semináre a školenia podľa požiadaviek zákazníka.